Att jobba hos oss

Några av våra medarbetare

  • För några år sedan var jag utlånad till Sh bygg i ett projekt. Efter ett par månader fick jag erbjudande om att bli anställd av Sh och tackade ja direkt. Jag är träarbetare i grunden men via Sh fick jag möjlighet att utbilda mig till betongarbetare också och har nu två yrkesbevis. Jag är skyddsombud och länken mellan platsledning och yrkesarbetare, då jag är ute i produktion och följer arbetet på närmare håll och ser till så att både den fysiska och psykiska arbetsmiljön fungerar. Välmåendet är lika viktigt som säkerheten på en arbetsplats och det är hela tiden ett samspel mellan platsledningen och skyddsombudet.

    Kevin Frøystein

    Träarbetare

  • Tidigare studerade jag på Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik på Uppsala universitet. Som företagskontakt i studentföreningen BIDA – Byggnadsingenjörers Damförening – kontaktade jag Sh bygg och bad dem hålla en föreläsning om branschen och företaget. Tack vare den kontakten fick jag göra ett halvårs praktik på Sh bygg vid bygget av det nya huvudkontoret som ska stå klar hösten 2021. Jag fick prova på det mesta; snickra, bygga bodar, gjuta, armera och jobba tillsammans med platsledningen. Det var lärorikt och roligt och jag kände mig som en i teamet. Efter examen fick jag erbjudande om att jobba på Sh bygg. Jag tycker om hur företaget jobbar med egenanställda medarbetare och mottot ´Vi tar ansvar´ är något jag värderar högt.

    Sofia Holch Clausen

    f.d Praktikant, numera anställd

Vår värdegrund Som hemma

Jobbar du redan på Sh bygg?

Hjälp till i rekryteringen och hitta din framtida kollega.